INGYENES SZÁLLÍTÁS AZ EU-N BELÜL

Berber

Shop

MENÜ

Adatkezelési és
adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

A BERBER RUGS Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-348526, székhelye: 1126 Budapest, Ugocsa u. 2. 3.em. 3.a.; „BERBER”), mint adatkezelő a GDPR-nak [Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről] és a kapcsolódó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint kezeli az érintettek személyes adatait. 

Adatvédelmi kérdésekben az érintettek kapcsolatba léphetnek velünk írásban a 1126 Budapest, Ugocsa utca 2. 3.em. 3.a. címen, telefonon a +36-30-4121980 számon vagy e-mailben a [email protected] e-mail címen keresztül.  

Az érintettek személyes adatait kizárólag a megfelelő jogalapon, a konkrét cél eléréséhez szükséges terjedelemben és ideig kezeljük. Az alábbiakban áttekintjük azokat a célokat, amelyek kapcsán az érintettek személyes adatait kezeljük, beleértve az adatkezelés céljainak bemutatását is. Minden adatkezelési cél egyidejűleg információkat tartalmaz az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés terjedelméről, a személyes adatok forrásáról, arról, hogy ki férhet hozzá személyes adatokhoz, arról, hogy meddig tároljuk a személyes adatokat. Amennyiben az adatkezelés jogalapja a BERBER vagy harmadik személyek jogos érdeke, ezen jogos érdek jellegéről szintén tájékoztatást adunk.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2021. november 1. napjától hatályos.

A BERBER az alábbi személyes adatokat kezeli

Kapcsolattartási adatok kezelése szállítói / vevői szerződés létrejöttét megelőzően

Az adatkezelés célja

A BERBER képviseletében eljáró személyek üzleti tárgyalásaik során (ideértve a Facebook és Instagram megkereséseket is) más társaságok képviselőivel, illetve magánszemélyekkel kerülnek kapcsolatba, mely tárgyalások során a felek egymás között névjegyek cseréje, közvetlen e-mail küldése, közösségi oldalak levelezőrendszerében folytatott üzenetváltások, szóbeli adatcsere útján személyes adatokat cserélnek. Az ilyen üzleti tárgyalások nem feltétlenül zárulnak szerződéskötéssel, azonban a felek egymással kapcsolatban maradnak. A későbbi esetleges szerződéskötés érdekében a másik társaság képviselőjétől, illetve magánszemély érintettől megkapott személyes adatokat kezeljük.

Jogalap:

A BERBER jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) ahhoz, hogy a másik társaság képviselőjével vagy magánszemély érintettel egy esetleges későbbi szerződéskötés érdekében kapcsolatot tudjon tartani.

A személyes adatok köre:

A BERBER-rel kapcsolatban lévő társaság képviselője vagy magánszemély érintett által névjegyén, e-mail aláírásában vagy általa megadott adatai, jellemzően neve, e-mail címe, telefonszáma.

A személyes adatok forrása:

A BERBER-rel kapcsolatban lévő társaság képviselője vagy magánszemély érintett.

A személyes adatok címzettje:

A BERBER.

A személyes adatok megőrzési ideje:

Ameddig az érintett nem kéri a személyes adatainak törlését, de legfeljebb a személyes adatok érintett által történő átadásától számított 30 napig, amennyiben nem jön létre szerződés.

Kapcsolattartási adatok kezelése szerződött partnerek (szállítók) esetén

Az adatkezelés célja

A BERBER és más társaság vagy magánszemély szállító (a „Szállító”) között létrejött szerződés (a „Szerződés”) teljesítése során a BERBER a Szállító Szerződésben meghatározott kapcsolattartóinak, illetve a Szállító érdekkörében a Szerződés teljesítése során eljáró más természetes személyek kapcsolattartási, illetve a teljesítéshez szükséges adatait megismeri és azokat a Szerződés teljesítése érdekében kezeli.

Jogalap:

A BERBER jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) ahhoz, hogy a Szállítóval a Szerződés tartama alatt a Szerződés teljesítése érdekében kapcsolatot tudjon tartani.

A személyes adatok köre:

A Szállító által kapcsolattartásra kijelölt, illetve a Szállító érdekkörében a Szerződés teljesítése során eljáró más természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, illetve természetes személy ügyfél esetén egyéni vállalkozói igazolvány száma, anyja neve, születési helye, ideje, bankszámla adatai.

A személyes adatok forrása:

A Szállító által kapcsolattartásra kijelölt, illetve a Szállító érdekkörében a Szerződés teljesítése során eljáró más természetes személy, továbbá a természetes személy Szállító.

A személyes adatok címzettje:

A BERBER.

A személyes adatok megőrzési ideje:

A szerződés megszűnését követő 30 nap.

A Vásárlók kapcsolattartási és vásárláshoz szükséges adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

A BERBER és más társaság vagy magánszemély ügyfél (a „Vásárló”) között létrejött adásvételi szerződés/megrendelés (a „Szerződés”) teljesítése során a BERBER a Vásárló Szerződésben meghatározott kapcsolattartóinak, illetve a Vásárló érdekkörében a Szerződés teljesítése során eljáró más természetes személyek kapcsolattartási, illetve a teljesítéshez szükséges adatait megismeri és azokat a Szerződés teljesítése érdekében kezeli.

A BERBER által üzemeltetett weboldal (https://berberbudapest.com a „Weboldal”) nem teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására, vásárlásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Jogalap:

A BERBER jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) ahhoz, hogy a Vásárlóval a Szerződés tartama, illetve a kapcsolódó szavatossági időszak alatt a Szerződés teljesítése érdekében kapcsolatot tudjon tartani.

A személyes adatok köre:

A Vásárló által kapcsolattartásra kijelölt, illetve a Vásárló érdekkörében a Szerződés teljesítése során eljáró más természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, illetve természetes személy ügyfél esetén anyja neve, születési helye, ideje, bankszámla adatai, továbbá a Szerződés teljesítéséhez szükséges cím amennyiben az a természetes személy ügyfél lakcíme vagy tartózkodási helye.

A személyes adatok forrása:

A Vásárló által kapcsolattartásra kijelölt, illetve a Vásárló érdekkörében a Szerződés teljesítése során eljáró más természetes személy, továbbá a természetes személy Vásárló.

A személyes adatok címzettje:

A BERBER, illetve a BERBER által igénybe vett futárcég:

ASAP Hungária Kft. (székhelye: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.)

A személyes adatok megőrzési ideje:

A Szerződés teljesítését követő 180 nap.

Adatkezelés hírlevélre feliratkozó érintettek esetén

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-án alapul. Az ügyfél előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a BERBER reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel megkeresse, illetve, hogy a BERBER a személyes adatait reklámajánlatok küldése céljából kezelje. Hírlevélre emailben történő visszaigazolással lehet feliratkozni. A megerősítés alkalmával az érintett személynek meg kell adnia a lent meghatározott személyes adatait, illetve nyilatkoznia kell, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot elolvasta. A nyilatkozattal az érintett a lent meghatározottak szerinti hozzájárulását adja személyes adatainak a jelen adatkezelési szabályzat szerinti kezeléséhez. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a hírlevélre nem tud feliratkozni. A BERBER által nyújtott szolgáltatás nem függ a hírlevélre történő feliratkozás tényétől.

Jogalap:

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok köre:

Az ügyfél vezeték- és keresztneve, e-mail címe.

A személyes adatok forrása:

A Weboldalon hírlevélre regisztrált valamennyi érintett.

A személyes adatok címzettje:

A BERBER

A személyes adatok megőrzési ideje:

A személyes adatokat a BERBER a feliratkozás törléséig, illetve az érintett ezirányú kéréséig kezeli.

Cookie-k, honlap-felhasználói élmény javítása

Az adatkezelés célja:

A BERBER a Weboldalon sütiket, ún. cookie-kat használ annak érdekében, hogy az érintett Weboldalon folytatott böngészése preferenciáira, személyes beállításaira és azonosítására vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén a BERBER szolgáltatásait az érintett igényeihez tudja igazítani. 

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a Weboldal az oldalaira látogató érintett számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a Weboldal bizonyos ideig megjegyzi az érintett műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így az érintettnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor a Weboldalra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Amikor meglátogatja a Weboldalt, a következő fajtájú cookie-k kerülnek felhasználásra:

 • Ideiglenes sütik: Ezek a sütik szükségesek a navigációhoz a Weboldalon. 
 • Állandó sütik: Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy az érintett böngészője újra felismerésre kerüljön, amikor a következő alkalommal látogatást tesz a Weboldalon. 
 • Performance-Cookie-k: Ezek a sütik azt a célt szolgálják, hogy a BERBER anonim adatokat gyűjtsön az érintett felhasználói szokásairól a Weboldalra vonatkozóan. Ezek a sütik regisztrálják a meglátogatott aloldalakat és linkeket. Ez teszi lehetővé a BERBER számára, hogy megfelelőbben tudja kezelni az érintett preferenciáit, amikor legközelebb ellátogat a Weboldalra. Ezáltal érdekes információkat és ajánlatokat tud a BERBER adni az érintett részére. 
 • Functionality – Cookie-k: Ezek a sütik szolgálnak a beállítások tárolására (mint például a nyelvi beállítások, vagy a betűméret beállítása), amelyeket az érintett a Weboldalon beállított. Ezáltal az érintett kényelme érdekében javul a Weboldal funkcionalitása. 
 • Third-Party-Cookie-k: Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy anonim adatokat gyűjtsenek az érintett felhasználói szokásairól a Weboldalon és más honlapokon. Ez teszi lehetővé a BERBER számára, hogy megfelelőbben tudjuk kezelni az érintett preferenciáit, amikor legközelebb ellátogat a Weboldalra. Ezáltal érdekes információkat és ajánlatokat tud a BERBER adni az érintett részére. A Google Analytics esetében is Third-Party-sütik kerülnek alkalmazásra, amelyekkel kapcsolatban a következőkben találsz részletesebb információt: Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/ illetve https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu 

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogass el az aboutcookies.org webhelyre. Az érintett törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket, azaz lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az érintett gépére. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor az érintett ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek, (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit az érintett nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Jogalap:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) a Weboldal használatával. A BERBER jogos érdeke az egyes Cookie-típusoknál megnevezett célok elérésre vonatkozóan (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

A személyes adatok köre:

Az érintett számítógépének IP-címe, amennyiben a fent megjelölt cookie személyes adatot gyűjt. 

A személyes adatok forrása:

A Weboldal felhasználója.

A személyes adatok címzettje:

A BERBER.

A személyes adatok megőrzési ideje:

Az adatkezelés céljának leírásában az egyes cookie-típusoknál megjelölt ideig.

Személyes adatok továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára

A BERBER vagy azok a címzettek, akiknek a BERBER a fentiekben felsorolt célokból a személyes adatokhoz hozzáférést biztosít személyes adatokat nem továbbítanak harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára.

Automatizált döntéshozatal

A BERBER személyes adatokat automatizált döntéshozatalhoz nem használ fel.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A BERBER által kezelt személyes adatai kapcsán az érintett kérheti, hogy a BERBER:

 • biztosítson hozzáférést a személyes adataihoz; ennek keretében az érintett különösen arról kaphat tájékoztatást, hogy az adatait kezelik-e, ha igen, milyen célból, melyek tartoznak a kezelt adatok körébe, és amennyiben releváns, ki rendelkezik hozzáféréssel személyes adataihoz. Az érintett kaphat is egy példányt a kezelt adataiból;
 • pontatlan adatát helyesbítse, illetve hiányos személyes adatát egészítse ki;
 • törölje a személyes adatot, például, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy ha az érintett személyes adatainak kezelése jogellenes volt;
 • korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését;
 • adathordozhatóságot tegyen lehetővé, amely által az érintett saját vagy valamely más adatkezelő számára megszerezheti a rá vonatkozó, korábban az érintett által a BERBER rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt és géppel olvasható formátumban;
 • nyilatkozzon arról, hogy az érintettre semmilyen automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya nem terjed ki.

Az érintett tiltakozhat is személyes adatainak kezelése ellen amennyiben az adatkezelés jogalapja valamely jogos érdek, vagy panaszt tehet az Adatvédelmi Hivatalnál. Az elérhetőségek az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: +36-1-391-1400

www.naih.hu 

[email protected] 

A joggyakorlás módjai

Az érintett az őt megillető jogokat írásban vagy szóban előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A BERBER által kezelt személyes adatok megfelelő védelmének és az adatokkal való visszaélés elkerülésének biztosítása érdekében a BERBER az érintett személyazonosságának ellenőrzésére az alábbi szabályokat alkotta meg. 

Az érintett az őt megillető jogokat az alábbi két formában gyakorolhatja: 

Írásbeli kérelem 

Az érintett jog gyakorlásának kérelmezéséhez kérjük, írjon emailt a [email protected] email címre vagy forduljon hozzánk levélben a 1126 Budapest, Ugocsa utca 2. 3.em. 3.a. címen, azzal, hogy mindkét esetben a BERBER utóbb kérheti, hogy az érintett a személyazonosságát megfelelő módon igazolja.

Szóbeli kérelem

Az érintett a konkrét jog gyakorlását személyesen is kérheti a BERBER székhelyén vagy telephelyén. Az érintett személyazonosságát a BERBER kijelölt alkalmazottja ellenőrzi a következő személyes okmányok egyikének bemutatása alapján: személyi igazolvány, útlevél vagy más arcképes igazolvány, amely alkalmas az érintett egyértelmű azonosítására.  

Az érintett jogainak gyakorlása harmadik személyek jogait nem érinti.

Amennyiben az érintett kérelmei nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, a BERBER az érintett kérelmének megválaszolása érdekében ésszerű összegű költséget számíthat fel, amely azonban nem haladhatja meg a fenti tájékoztatás megadásának vagy az érintett jogainak gyakorlása biztosításának költségeit. 

Kötelező megadnia a személyes adatait?

Ha a BERBER a személyes adatait az érintett hozzájárulása alapján kezeli, ezen adatok kezelése önkéntes. Ez esetben az érintett nem köteles hozzájárulást adni, illetve személyes adatait átadni. 

Az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítés útján beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

A BERBER az érintett adatait különféle jogalapokon pl. a szerződés teljesítése érdekében, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogos érdek alapján kezelheti. Ilyen esetben az érintett személyes adatának kezelésére azért van szükség, hogy a BERBER például az érintettel szerződést kössön vagy jogszabályi kötelezettségét teljesíteni tudja. Ha az érintett úgy dönt, hogy nem kívánja megadni személyes adatait, a szerződéskötésre vagy az adott jogszabályi kötelezettségek teljesítésére nem lenne lehetőség.

Hogyan és mikor vonhatja vissza a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását?

Az adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja, akár annak az időszaknak a végét megelőzően is, amelyre a hozzájárulást megadta.

Hozzájárulását visszavonhatja elektronikus úton, e-mailben a [email protected] címre küldve; vagy írásban az alábbi címre küldve: 1126 Budapest, Ugocsa utca 2. 3.em. 3.a.

Az érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a személyes adatainak a visszavonást megelőző kezelését.